=

Dům u Železného Brodu

ov-a

Dům u Železného Brodu


Železný Brod, Česká republika

Místo, na němž dům stojí, se nachází v blízkosti intravilánu obce. Trojúhelný pozemek leží u rozvětvení polních cest, mírně se svažuje k jihu. Prostor zahrady v krajině vymezují stávající vzrostlé listnaté stromy – lípa, jabloně a ořešák.Špatný stav původního stavení nedovoloval jeho opravu. Zadáním proto bylo navrhnout na místě původní malé chalupy rodinný dům pro dlouhodobější pobyty. Autoři se rozhodli pro soudobou chalupu uprostřed luk. Novostavba je inspirována archetypem původních stodol, přesahem střech se zápražím i tradiční dispozicí chalupy. Prostorový koncept navrženého domu je založen na vztahu uzavřených soukromých bloků a otevřených částí domu. Servisní prostory jsou uzavřeny do zdí, mezi kterými jsou pobytové prostory. Hlavní obytný prostor je ukončen pobytovou terasou s výhledem na východ. V přízemí je ložnice hosta doplněná o saunu s odpočívárnou a koupelnou.


Na této podnoži, kamenném fundusu, leží konstrukce krovu. Svět pod střechou tvoří přiznaná konstrukce krovu, velké prosklení a nábytkové dělicí stěny. Ložnice jsou umístěny v čelech, štíty otevřené do krajiny. Zasklení je ustoupeno dovnitř dispozice, aby se uplatňovalo méně. Podélný tvar vychází z historického tvarosloví venkovských stavení, současnými stavebními prostředky je však posunut směrem k pavilonu v zahradě. Mohutné zděné pilíře v přízemí jsou z cihel a betonu, zateplené břidlicovým obkladem. Konstrukce střechy a stropu je trámová se zateplením nadkrokevní izolací. Krokevní rámy jsou zavěšeny na vaznici, tak aby detail okenního nadpraží plynule přecházel mezi stropem interiéru a podbitím střechy v exteriéru. Konstrukce krovu je rámová, bez příčných trámů a sloupků. Přesahy střechy zastiňují prosklené plochy a zabraňují letním nadbytečným slunečním ziskům, v zimě chrání patu domu před závějemi a vytvářejí zápraží.+

Kredity


Autor: ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Spolupráce: David Balajka
Zahradní řešení: Partero
Užitná plocha: 197 m2
Zastavěná plocha: 140 m2
Projekt: 2013–2015
Realizace: 2015–2016
Foto: Tomáš Souček

Publikace


INTRO 4 - KÁMEN

99 DOMŮ [3

Sdílet
Facebook
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.